Výlovy rybníků na Blatensku

říj 2, 2017

Společnost Blatenská ryba vás zve na podzimní výlovy jí obhospodařovaných rybníků.
Plán všech podzimních výlovů na rok 2017 si můžete stáhnout ve formátu PDF z oficiálních stránek Blatenské ryby.

K největším rybníkům, které se letos loví, patří:
Velkorojický 10.-12.10.2017
Podkostelní Putim 14.10.2017
Buzický 27.-28.10.2017
Pančál 2.11.2017

Výlovu Buzického rybníka bude v sobotu 28. 10. zpestřen doprovodným programem. Vystoupí kapely Hudba pana Koubka a Z Vršku. Dále bude připravené občerstvení a program pro děti.
Zpět